Facebook játékszabályzat

Ezen leírás az Ajándéktárgy készítő Bt. által kezelt https://www.facebook.com/ajandektargykeszito oldalon meghirdetett üzenőfali játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook)

 

A játékban kizárólag magyar állampolgárságú 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos)

A Játékban nem vehetnek részt 18. életévüket be nem töltött személyek.

A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a játékszabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta. Ha a Játékos a szabályzattal vagy annak bármely részével nem ért egyet, akkor a játékban nem jogosult részt venni és a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben ezen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játék időtartama:

2018.03.02.-2018.03..04. 20 óra 00 perc

Kiválasztás időpontja: 2018.03.04. 20. óra 05 perc


Díj:

A díj egy 3.000 Ft-os sorszámozott ajándék utalvány. A díj átruházható, de készpénzre nem váltható. A díjat előzetesen e-mailben, vagy telefonon szükséges a sorszám alapján egyeztetni és visszaigazolni. A díjazott személyét az Ajándékkészítő Bt. Facebook üzenőfalán, a kiválasztás után azonnal közzétesszük, emellett személyes üzenetben is értesítjük a díjazottat. 

Amennyiben a díjazott nem válaszol öt munkanapon belül valamelyik értesítésre, vagy bármely más okból nem sikerül felvenni vele a kapcsolatot, akkor a díj átvételétől elesik.

Továbbá nem jogosult a díj átvételére, aki: nem töltötte be a 18. életévét a játék ideje alatt a díj megszerzésének érdekében bármilyen módon befolyásolni próbálja a játékot, nem tartja be a játékszabályzatot

 

A játék:

A játékos akkor vehet részt a Játékban és akkor lesz jogosult a díjra, ha a megjelölt posztban kommentben megírja, hogy milyen nőnapi ajándéknak örülne a legjobban a párjától. A fenti időtartamon kívül eső aktivitásokat nem tudjuk figyelembe venni. A nyertes nevét véletlenszerűen sorsoljuk ki azok között, akik helyes választ adtak. 

 

Az Ajándéktárgy készítő Bt. kizárja a felelősségét:

kiskorú (vagy cselekvőképtelen/korlátozottan cselekvőképes) személy regisztrációjából adódó károkért

a Játékos téves vagy hibás adatszolgáltatásából adódó károkért.

A Játékban való részvétel és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Az  Ajándéktárgy készítő Bt.

az adatokat harmadik félnek nem adja tovább, kizárólag a játék fent felsorolt céljára használja. A játék lezárása után az adatokat nem tárolja, más célra fel nem használja.

Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Az  Ajándéktárgy készítő Bt. fenntartja a jogot ezen szabályzat módosítására. 

 

Elérhetőség

Ajándéktárgy készítő Bt. Nagyné Mónika 8081. Zámoly (Székesfehérvár mellett)
Arany János utca 51.
+3670-315-8555 ajandekkeszito@gmail.com